[Lo][Li]

Kontakt

E-mailová adresa soutěže:

svoc@prf.cuni.cz

Sekretariát Rady SVOČ: Tajemník Rady SVOČ:
Mgr. Jaroslav Prouza JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí
Místnost č. 24 (přízemí) Místnost č. 137 (1. patro)
Tel.: (+420) 221 005 243 Tel.: (+420) 221 005 372
E-mail: prouza@prf.cuni.cz E-mail: zakovska@prf.cuni.cz
svoc@prf.cuni.cz
Úřední hodiny:
pondělí 13:00 – 15:00
úterý    9:00 – 11:00
středa  14:00 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 11:00